HTML ISO-Latin-1 Character set: accented characters

HTML code for accented characters Standard accented characters À (capital A, grave accent) À À Á (capital A, acute accent) Á Á Â (capital A, circumflex accent) Â Â Ã (capital A, tilde) Ã Ã Ä (capital A, umlaut or dieresis) Ä Ä Å (capital A, ring) Å Å Æ...